• PODMÍNKY

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pokud se domluvíme na výrobě sedla, stávají se níže uvedené podmínky pro obě strany závazné a doplňují obecná ustanovení obchodního zákoníku ČR!

OBECNÉ INFORMACE A PODMÍNKY - sedlářství WESTMAN platné pro rok 2017 do odvolání

Zakázková sedla WESTMAN jsou vyráběna na dřevěných kostrách zašitých do nevyčiněné kůže - WESTMAN Saddle Tree WR (Wood covered Rawhide).


ZÁKLADNÍ CENA = za nezdobené sedlo, bez zadních řemenů, bez zadního podbřišníku, bez podsedlové deky a bez předního podbřišníku (pokud nějaká výbava není konkrétně uvedena v základním provedení )
Každé sedlo má přední vázací řemeny.

- - - - - - - - - - - - - - - - 

ZÁRUKA A SERVIS
Záruční servis, pozáruční opravy nebo nutné větší opravy, provádím na svých sedlech po celou dobu u prvního držitele sedla. Drobné a běžné provozní závady (drobná provozní závada = závada typu ztraceného konča nebo výměny utržené sedlové struny, či vypadnutého šroubku) si provádí držitel sedla sám nebo mi sedlo k opravě dodá do dílny ve své režii a po provedení opravy si sedlo opět ve své režii odveze. 
U dalšího majitele v pořadí servis také poskytnu, ale až po dohodě a pouze v případě, že do konstrukce sedla nezasahovala druhá osoba. Sedla mám evidovaná podle jejich výrobního čísla a prvního majitele.

Záruka na sedla - při běžném a obvyklém používání je ve shodě s platným reklamačním řádem ČR.
vztahuje se na pevné části. (pevné části = sedlová kostra, hruška, tvrdé sedlové díly z kruponu, třmeny a kování). Sedla jsou dimenzovaná na dobu několikanásobně delší. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

STANOVENÍ CENY SEDLA - viz. aktuální CENÍK SEDEL
Konečnou cenu sedla + doplňků a vybavení, stanovím podle pevného ceníku - před započetím práce na sedle.  
Práci na sedle zahájím až 
1. po  písemném odsouhlasení ceny objednávajícím (e-mailem)
2. po složení zálohy na sedlo ve výši 50% ceny sedla, těsně před zahájením práce na sedle. 
Pokud byla již na sedle započatá práce, složená záloha je nevratná.
3. doplatek sedla bude proveden v hotovosti při předání sedla, nebo předem převodem v CZK (v € pouze po předcházející dohodě !!!). 
Raiff. - č.ú. 1748356001/5500
Smluvená cena se dále nemění, pokud se nezmění požadavky na výbavu nebo provedení sedla.
Jsem plátcem DPH. Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.

- - - - - - - - - - - - - - - - 

MĚŘENÍ KONĚ PŘED VÝROBOU SEDLA
Za měření koně před výrobou sedla si účtuji dvě jasně stanovené položky 

1. sazbu 3,- Kč / 1km za cestovné = vzdálenost je součtem km skutečně projetých km z dílny v Aši - tam i zpět - podle navigace !!! (není-li předem smluvně dohodnuto jinak).
2. platbu za ušlý pracovní čas v dílně (respektive cena za výkon měření koně): 2.000,- CZK
Položky za cestu a měření koně NEJSOU automaticky započítány v ceně sedla !!! 
Cena za uskutečněnou cestu za účelem měření koně, vyžádanou zákazníkem, bude uvedena a připočtena na zálohové faktuře.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ MĚŘENÍ KONĚ - K samotnému výkonu měření požaduji 1 zkušeného člověka, jako obsluhu, připraveného a uvázaného koně na ohlávce a vodítku na pevné podložce (úvaziště, nějaký vyhrazený prostor, kruhovka, dostatečně velký box, nebo jiné místo kde je kůň zvyklý stát), a aby se do blízkosti místa měření dalo bezpečně zajet dodávkou.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

DOPRAVA A PŘEDÁNÍ HOTOVÉHO SEDLA NA OBJEDNÁVKU / ZAKÁZKU.

1. Hotové sedlo postavené na objednávku lze zaslat poštou (popř. službou PPL), zákazník se vzdává záruky na pasování sedla, protože nemám možnost ověřit si výsledek práce na koni, na kterého bylo sedlo postaveno. Cenu dopravy hradí objednávající. Cena dopravy bude dopočítána na doplatkové faktuře.

2. sedlo si zákazník vyzvedne v dílně v Aši - i v tomto případě se zákazník vzdává záruky na pasování sedla, protože nemám možnost ověřit si výsledek práce na koni, na kterého bylo sedlo postaveno.

3. sedlo přivezu osobně k zákazníkovi, odzkouším jej na koni pro kterého je určeno a teprve pokud je vše v pořádku, předám jej k užívání a stav zdokumentuji vyfocením nasedlaného koně. Tímto přebírám veškerou zodpovědnost za pasování sedla na koně, na kterého bylo sedlo postaveno. Cena dopravy bude připočítána k doplatkové faktuře (viz. výše)

Doprava hotového sedla - sazba 3,- Kč / 1km  - úhrada cestovních nákladů = vzdálenost je součtem km skutečně projetých km z dílny v Aši - tam i zpět - podle navigace !!! (není-li předem smluvně dohodnuto jinak).

- - - - - - - - - - - - - - - - -

KOUPĚ PŘEDEM HOTOVÉHO STANDARD SEDLA 
HOTOVÁ STANDARD SEDLA = předem postavená hotová sedla standardně nabízených modelů - podle aktuální nabídky 
(sedla podle obvyklých rozměrů, pro standardní rámce koní, bez předešlého měření – nejsou postavena na objednávku)

Níže uvedené podmínky se vztahují na zakoupená standardní volná sedla z mé dílny  a také na sedla zakoupená ode mne přímo z expozice na výstavách).

Takové sedlo je možné vrátit bez udání důvodu a bez jakéhokoli poškození - na vlastní náklady kupujícího 
do 10 pracovních dnů za kauci 10% z ceny sedla + cena dopravného,
do 30 pracovních dnů za kauci 30% z ceny sedla + cena dopravného,
do 60 pracovních dnů za kauci 50% z ceny sedla + cena dopravného.

Pokud sedlo nebylo ve lhůtě 60 dnů používáno, je možnost vrácení na aktuální dohodě. K tomu je nutné, abych si sedlo před vrácením prohlédl a zkontroloval.
Tento režim platí pouze pro nepoškozené nebo jinak neznehodnocené sedlo.

Pokud bylo sedlo ve zkušební době viditelně poškozeno nebo jinak znehodnoceno (například: ušpinění, poškrábání, namočení, mechanické poškození i neviditelných částí nebo kostry...,apod.) nelze jej vrátit v režimu výše uvedeném, ale lze tak učinit po dohodě a kompenzaci poškození (rozsah poškození stanovím při prohlídce a posouzení devastace a další prodejnosti sedla)

Po uplynutí výše uvedených lhůt NELZE používané sedlo vrátit, pokud nevykazuje skrytou vadu.
Lze na něm však provést za úhradu úpravy – pokud je to  konstrukčně možné! Cena za tyto práce je pak shodná jako za běžný pozáruční servis. Použité sedlo mojí výroby lze také, po dohodě, vzít do komisního prodeje nebo bezplatně zprostředkovat jeho další prodej přes "bazar" na mých webových stránkách.